Välkommen till oss på NA Bygg!

NA Bygg är det lokala byggföretaget med kompetens att kunna genomföra alla förekommande typer av projekt. Hemmamarknaden är Örebro och södra länet, men även andra projekt åt prioriterade kunder är intressanta.

 

Vi arbetar med professionella kunder och är en komplett partner som är organiserad för att ta hand om hela byggprocessen från idé till färdigställande, men genomför även andra entreprenadformer enligt kundens önskemål.

 

Vi är idag ca 60 anställda som genomför nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och lokaler.

Våra värdeord:

Engagemang Långsiktighet Tillit

Genom engagemang och tillit vill vi skapa långsiktiga affärsrelationer och produkter.

KMA

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat i vårt sätt att arbeta.

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001. Vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001.
Vårt verksamhetssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt AFS 2001:1

ISO 9001
ISO 14001
AFS 2001:1

Några av våra kunder

ÖBO fastigheter
NA fastigheter
ÖBO fastigheter
John Ekströms
Lanna lodge