Välkommen till oss på NA Bygg!

 • 2018-08-14

  Hotell i Granfjällsbranten/Stöten

  NA Bygg AB har fått förtroendet att bygga hotell i Stöten åt Mountain Lodge of Scandinavia.
  Hotellet beräknas stå färdigt i mitten av december 2018.

 • 2018-05-17

  Arbetet har startat på Förskola Norr i Hallsberg

  I mitten av maj startade arbetet med förskolan i Hallsberg. Den ska bestå av 8 avdelningar på 1700 kvm i ett plan. Det beräknas stå färdigt juni 2019

 • 2018-02-08

  Närkefrakts nya etablering!

  Vi har fått förtroendet att uppföra Närkefrakts nya anläggning på Pilängen i Örebro.Anläggningen kommer att bestå av kontor, terminal, verkstad och tvätthall. Total markyta är ca 70 000 m² och byggnadsyta är ca 7600 m². Planerad byggstart är februari 2018. Färdigställande våren 2019.

NA Bygg är det lokala byggföretaget med kompetens att kunna genomföra alla förekommande typer av projekt. Hemmamarknaden är Örebro och södra länet, men även andra projekt åt prioriterade kunder är intressanta.

 

Vi arbetar med professionella kunder och är en komplett partner som är organiserad för att ta hand om hela byggprocessen från idé till färdigställande, men genomför även andra entreprenadformer enligt kundens önskemål.

 

Vi är idag ca 60 anställda som genomför nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och lokaler.

Våra värdeord:

Engagemang Långsiktighet Tillit

Genom engagemang och tillit vill vi skapa långsiktiga affärsrelationer och produkter.

KMA

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat i vårt sätt att arbeta.

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001. Vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001.
Vårt verksamhetssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt AFS 2001:1

ISO 9001
ISO 14001
AFS 2001:1

Några av våra kunder

ÖBO fastigheter
NA fastigheter
ÖBO fastigheter
John Ekströms
Lanna lodge