NA Bygg
Nyheter
  • Kvarteret Sågen


    Vi bygger Kvarteret Sågen åt Örebrobostäder!70 lägenheter på Honolulugatan/CV-gatan i Örebro. Byggstart februari 2016. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2017.Hyresbostäder i innerstadskvarter. Lång böjd byggnadsvolym sluter två befintliga gårdar. Samtliga lägenheter har längsgående balkonger mot gården, merparten är genomgående. Omslutande rum med enkel geometri, ofta i fil utmed fasad.Skiss

Från idé till färdigställande

 

NA Bygg är det lokala byggföretaget med kompetens att kunna genomföra alla förekommande typer av projekt. Hemmamarknaden är Örebro och södra länet, men även andra projekt åt prioriterade kunder är intressanta.

Vi arbetar med professionella kunder och är en komplett partner som är organiserad för att ta hand om hela byggprocessen från idé till färdigställande, men genomför även andra entreprenadformer enligt kundens önskemål.

Vi är idag ca 60 anställda som genomför nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och lokaler.

Södra Lindhult

Södra Lindhult

Vår långa historia har gett oss stor erfarenhet och vi arbetar alltid enligt vårt kvalitetssystem som är Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö integrerat -KMA.


 

Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001, Arbetsmiljö AFS 2001:1

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig i ditt byggprojekt.

 
Adress Kajsabacksvägen 7. 694 34 Hallsberg. (Karta)
Telefon 0582 812 00. / Fax 0582 812 99.