NA Bygg
Nyheter
  • Nya projekt: Fallskärmen, S.Ladugårdsängen


    6-våningshus med stomme, pelare och bjälklag i trä åt John Ekströms Bygg AB ska byggas på Södra Ladugårdsängen i Örebro. I marknivå blir det 6 förskoleavdelningar och sedan 53 lägenheter i 4 våningsplan. I källarvåningen blir det parkeringsgarage.Projektering pågår och vi beräknar byggstart runt årsskiftet 2016/2017.

Skiss

Från idé till färdigställande

 

NA Bygg är det lokala byggföretaget med kompetens att kunna genomföra alla förekommande typer av projekt. Hemmamarknaden är Örebro och södra länet, men även andra projekt åt prioriterade kunder är intressanta.

Vi arbetar med professionella kunder och är en komplett partner som är organiserad för att ta hand om hela byggprocessen från idé till färdigställande, men genomför även andra entreprenadformer enligt kundens önskemål.

Vi är idag ca 60 anställda som genomför nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och lokaler.

Södra Lindhult

Södra Lindhult

Vår långa historia har gett oss stor erfarenhet och vi arbetar alltid enligt vårt kvalitetssystem som är Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö integrerat -KMA.


 

Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001, Arbetsmiljö AFS 2001:1

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig i ditt byggprojekt.

 
Adress Kajsabacksvägen 7. 694 34 Hallsberg. (Karta)
Telefon 0582 812 00. / Fax 0582 812 99.