Historia

Här beskrivs NA byggs historia från 1920-talet till 2000-talet.

20- talet

Redan på 20-talet startade Ture Nilsson det företag som med åren skulle bli NA Bygg. När Bertil Andersson 1937 kom in i företaget som kompanjon med Ture Nilsson bestämde de företagsnamnet till Byggnadsfirma Nilsson & Andersson.
Från att ha startat och verkat i Örebro sökte sig företaget vidare mot andra orter och kom att alltmer att koncentrera sin verksamhet till Hallsberg.

Bild från 1950-talet

40- talet

Det första stora bygget i Hallsberg skedde 1944 och under de år som följde flyttade företaget mer och mer sin verksamhet till Hallsberg. Under den här tiden startade de kommunala bostadsstiftelserna och därmed fick bostadsbyggandet en skjuts framåt

Regnbågen Kv Harven 268 lägengeter

50- 60-talet

När Roland Nilsson på 50-talet blev delägare var det en period då företaget expanderade kraftigt. Behovet av bostäder, skolor och kommunal service ökade. Likaså bidrog miljonprogrammet och industrin till att företaget växte. Hallsberg blev nu definitivt basen för Nilsson & Anderssons verksamhet och företaget är det klart dominerande byggföretaget på orten.
På 1960-talet genomförde företaget Hallsbergs genom tiderna största bostadsprojekt - Kvarter Harven med 268 lägenheter.

Regnbågen Kv Harven

Regnbågen Kv Harven 268 lägengeter

70-talet

När Ingemar och Curt Nilsson tog över ledningen på 70-talet ändrades namnet till NA Bygg. Skolor, daghem och servicehus är tillsammans med gruppbyggda småhus, industribyggnader, församlingshem, renovering av kyrkor de dominerande projekten.
Bygga-äga-förvalta fastigheter byggdes från slutet av 1970-talet upp tillsammans med NA Fastigheter.

80-talet

Under 1980-talet genomfördes en omorganisation och storleken till den lokala marknaden anpassades. En organisation och storlek som fortfarande fungerar bra. Industrilokaler i egen regi blir en ny del i NA Byggs verksamhet.

90-talet

1990-talet innebar stor omställning för hela byggbranschen och som NA Bygg klarade mycket bra. Det geografiska arbetsområdet ökade i takt med att utbudet på lokala objekt minskade.

2000-talet

Ett modernt byggföretag med varierande produktion och ett väl fungerande kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete.

Bild från 2000-talet

2006

I maj 2006 bildades ett nytt bolag, NA Bygg AB dit all byggverksamhet överfördes. Thomas Jansson som tidigare varit ansvarig för Skanskas verksamhet inom Örebro län blev VD och delägare. Under 2006 anställdes tre erfarna projektledare som även de blev delägare. Företaget skulle utvecklas i arbetssätt och verksamheten öka genom att bearbeta marknaden i Örebro mer strategiskt. Redan 2007 passerade omsättningen 100 miljoner.

Sidan uppdaterad 2017-11-28