KMA (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö)

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat i vårt sätt att arbeta.

  • Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001.
  • Vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001.
  • Vårt verksamhetssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt AFS 2001:1
Certifikat

Vår målsättning är att tillgodose kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska uppleva att vårt arbetssätt följer ett genomtänkt mönster för att tillgodose de krav som finns i byggprocessen. Se mer om Vårt Arbetssättlänk till annan webbplats

Varför certifiering?

Det finns flera skäl till att certifiera sin verksamhet. Dels engagerar det ledningen, effektiviserar och skapar ordning och reda. Det uppmuntrar intern kommunikation och förtydligar ansvarsfördelning. Vi skapar säkrare arbetsplatser och får därmed lättare att rekrytera personal. Miljöcertifieringen ger oss minskad resursförbrukning och minskad klimat och miljöpåverkan. Vi får en ökad kund tillfredsställelse och förbättrar vårt varumärke.

Sidan uppdaterad 2017-11-28

Sidansvarig: