Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat i vårt sätt att arbeta.

  • Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001.
  • Vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001.
  • Vårt verksamhetssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt AFS 2001:1
Certifikat

Vår målsättning är att tillgodose kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska uppleva att vårt arbetssätt följer ett genomtänkt mönster för att tillgodose de krav som finns i byggprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-03-06