Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för
NA Bygg

Vi ska utifrån våra värdeord, Engagemang, Långsiktighet och Tillit, tillsammans med våra beställare producera byggnader på ett sätt som bidrar till en ständig förbättring av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår målsättning är att tillgodose kundens behov i varje enskilt projekt och samtidigt vara lyhörda för samhällets krav och behov.

 

Våra riktlinjer för ständig förbättring är:

  • God ordning.
  • Yrkeskunnig personal för fackmässigt utförande.
  • Aktivt deltagande i kunskapsutvecklingen i branschen.
  • Vi ska informera oss om och följa gällande lagar, förordningar och aktuella beställarkrav.
  • Tidig planering av metod och materialval för att uppnå rätt kvalitet, bästa möjliga arbetsmiljö och minskad miljöbelastning inom utsatta tider.
  • Vid behov inte tveka att ta hjälp av våra externa kontakter.
  • Arbeta tillsammans med underentreprenörer inom regionen som delar våra värderingar.

 

Vi ska fortsätta erbjuda våra kunder kunskap, engagemang och tillgänglighet. Varje kund ska bli en referens och varje projekt ett referensprojekt.

Sidan uppdaterad 2018-03-06