Våra värdeord

Långsiktighet

Företaget har en lång historia och vill fortsätta verka på lång sikt. Vår strävan är att både våra produkter och kundrelationer ska vara långsiktiga. Alla projekt ska bli referensprojekt och vi vill ge kunden de bästa förutsättningarna för en långsiktig förvaltning.

Engagemang

Genom vårt lokala engagemang ska vi vara den byggare man först kommer att tänka på lokalt. Vårt engagemang ska dels komma kunden till nytta, för om vi får vara med och påverka tar vi också ansvar för resultatet.

 

Engagerade medarbetare ska driva projekten och verksamheten mot ständiga förbättringar.

 

Undersökningar visar att engagemang är en helt avgörande förutsättning för att lyckas. Delaktighet och möjlighet att påverka ger motivation och engagemang.

Tillit

Kunden ska känna förtroende för oss och vi vill arbeta med kunder och leverantörer vi har förtroende för. Förtroendet ska vara lönsamt för alla parter.

 

Vårt arbetssätt ska vara öppet och tåla granskning från externa parter. Genom tillit kan vi styra mot kostnadseffektiva lösningar. Öppenhet ska vara vägen till förbättringar och förtroende.

Sidan uppdaterad 2018-02-07