Förskola Norr, Hallsberg

Adress:
Ort: Hallsberg
Byggtid: Maj 18 - juni 19
Värde: 45 milj kr
Storlek: 1700 kvm
Beställare: Hallsbergs kommun
Beställarrepresentant: Roberth Huss, Ulrika Lindberg

I mitten av maj startade arbetet med förskolan i Hallsberg. Den ska bestå av 8 avdelningar på 1700 kvm i ett plan. Det beräknas stå färdigt juni 2019

Sidan uppdaterad 2018-11-07