Kv Lien

Adress:
Ort: Hallsberg
Byggtid: Höst 18 - vintern 20
Värde: ca 62 milj
Storlek: 48 lägenheter
Beställare: Hallsbergs Bostads AB
Beställarrepresentant: Roberth Huss

Samverkansprojekt med Hallsbergs Bostads AB där vi ska bygga 2 hus med totalt 48 lägenheter

Sidan uppdaterad 2018-11-07