Lanna Lodge, tillbyggnad hotell

Ort: Lanna, Lekeberg
Byggtid:
Entreprenadform:
Värde: ca 8 milj kr
Storlek:
Beställare: Lanna Lodge

Sidan uppdaterad 2018-04-18